ST-0108G 80х100 Stone Tray, каменный поддон 80х100